Valisin just selle teema, sest enamik kooli õpperuumidest on ehitatud olemasolevatesse ruumidesse ega ole seetõttu sisekujunduslikus paanis otstarbekad, õppetööd soodustavad ergonoomilised ruumid. Peale selle käisin õpingute ajal tööl ja praktikal ettevõttes Eluviis, kus töötasin sisearhitekti – ja kujundajana.

Teema paremaks käsitlemiseks lõin hüpoteesi: praegune mööbliosakonna sisekujunduslik lahendus pärsib tudengite õpihimu ja loomingulisust.

Töö eesmärk on:
– koostada mööbliosakonna sisearhitektuurne terviklahendus;
– kujundada mööbliosakonna ruumid vastavalt kahe eriala nõudmistele;
– suurendada mööbliosakonna sisearhitektuurilist loogilisust ja ergonoomilisust;
– luua erinevate „küpsusastmetega“ ruume, et oleks kohti, mis tekitavad heas mõttes pinget ja soovi oma mugavustsoonist välja minna.

 

I chose this topic because most of the school’s classrooms are built into existing spaces and are therefore not practical ergonomic spaces that facilitate studying. Additionally, during my studies, I went to work and practice at the company Eluviis, where I worked as an interior architect and designer.

To better address the topic, I created a hypothesis: the current interior design solution of the furniture department inhibits students’ curiosity and creativity.

The aim of the final thesis is:
– to compile a complete interior architectural solution for the furniture department;
– to design the premises of the furniture department according to the requirements of the two specialties;
– to increase the interior architectural logic and ergonomics of the furniture department;
– to create rooms with different levels of “maturity” so that there are places that create a good sense of tension and desire to leave your comfort zone.

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Failid