Lõputöö eesmärk oli õppetöö käigus fondi kogunenud esemete põhjal nahadisaini osakonnale kogumispõhimõtete väljatöötamine ning esemete hoiutingimuste parandamine.

Töö esimeses osas kirjutasin nahadisaini osakonna tekkimisest ja andsin ülevaate fondis olevate esemete kohta aastakümnete kaupa. Eesmärk oli kaardistada õppetöö jooksul kogunenud objektide kahjustusprotsessid, et määrata edasine puhastamis- ja konserveerimisvajadus. Praktilises osas tegelesin objektide puhastamise, organiseerimise ning füüsilise korrastamisega. Esemete käsitlemisel, puhastamisel ja karbistamisel lähtusin
nahadisaini osakonna vajadustest ning võimalustest.

Töö käigus sain ülevaate Kõrgema Kunstikooli Pallas nahadisaini osakonna kogusse kuuluvatest esemetest ja nende seisundist. Kõik fotod ja objektide nimestik lisatakse Pallase raamatukogu digiarhiivi. Töö käigus kogutud informatsioon on säilitatud elektroonilisel kujul ja kasutatav ning täiendatav vastavalt osakonna edasistele vajadustele Üheks praktilise töö osaks oli esemete konserveerimine. Korrastatud sai 3 köidet ja
kaks karpi, mis iseloomustavad nahakogu kõige sagedasemalt esinevaid kahjustusi. Objektide korrastamisel kasutatud konserveerimismetoodikat saab tulevikus rakendada konserveerimise eriala tudengite õppetöös erialaste projektide läbiviimisel.

Minu lõputöö kestel kontrollisin, vajadusel puhastasin 245 eset. Ümbriseid valmistasin 70. Kohaviidaga nummerdasin 185 karpi. Koostasin nimekirja omadustest, millele edaspidi kogusse lisatav ese võiks vastavuses olla ja konserveerisin 4 eset. Tulemuseks on lihtsasti kasutatav ja korrastatud fond.

 

The aim of the final thesis is to develop collection principles and improve
storage conditions based on the items accumulated in the leatherdesign and
restoration methodical fund during the studies since the 1970s.

The first part of the thesis I write about the beginning of the leather
department of Pallas University of Applied Sciences and describe the objects in the fund by decades. The leatherart collection of Pallas University consists of: bindings, guestbooks, boxes, decorative objects, shoes and variants of
accessories.

In the second part I focus on the physical survey of the collection and
map out most common damages that I found among the objects. The general
condition of this collection is good and the main focus is to clean the objects
and improve the conditions of the storage. The aim is to map the damage
processes of the objects in order to determine the need for further cleaning and conservation needs.

In the practical part of my work I cleaned, organized and physically arranged the objects. I chose to preserve three leather bindings and two leather boxes to illustrate the most common damages that can happen among the collection as such.

In the course of the thesis, one will get an overview of the objects belonging to
the collection of the leather design department of the Pallas University of
Applied Sciences and their condition.

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Failid