Koroonapandeemia tõttu meenutan sageli vanaema, kes oli viimasel eluaastal nõrk ja haige. Vanaema lahkus koroona esimese laine ajal ja õnneks tema ei kogenud isolatsiooni. Kuidas saavad koroonaisolatsiooni ajal toidu hankimisega hakkama üksi elavad vanainimesed? Noored tellivad toidu kulleriga, aga digioskusteta vanad ja väetid sõltuvad lähedastest või abivalmis naabrist.

Minu lõputöö eesmärk on pöörata tähelepanu digioskuste eelistamisest tekkinud tõrjutusele kui sotsiaalsele probleemile. Loon teemat käsitleva kunstiteose ja toetun tehtud uuringule. Kuigi meie elu liigub järjest enam nutikeskkonda, pole see keskkond kõigile kättesaadav ega sobiv ning väheste digioskustega inimesed jäävad seetõttu vajalikest teenustest kõrvale.


Due to the Corona pandemic I often think of my grandmother who was weak and ill in her final year. Grandmother passed away during the first wave of Corona and fortunately she did not experience isolation. How can elderly people living alone manage to obtain food during Corona isolation? Young people order food to be delivered by courier, but aged and infirm ones without digital skills depend on a relative or a helpful neighbor.

The aim of my thesis is to draw attention to the social problem that is exclusion caused by the preference for digital skills. I am creating a work of art on the subject and rely on the research I conducted. Although our lives are increasingly moving into the smart environment, this environment is not accessible or suitable for everyone, and people with low digital skills are therefore excluded from the services they may need.

Teose andmed
Tehnika
Failid