Olen alati tundnud huvi sürrealismi ja kõige muu tavapäratu vastu. Avastasin enda jaoks mitmiksärituse fotograafias mõned aastad tagasi ning peale esimesi katsetusi teadsin, et olen leidnud midagi südamelähedast. Kui tehisintellektil põhinevad pildigeneraatorid laiemasse kasutusse jõudsid, tundsin nende vastu huvi ja tahtsin proovida, milleks need praegusel ajahetkel võimelised on. Minu lõputöö käsitlebki tehisintellekti kui fotograafi assistenti. Töö kirjalikus osas tutvustan lähemalt tehisaru pildigeneraatorite kasutamist 21. sajandi kunstiruumis ning mitmiksärituse kasutamisest fotograafias. Praktilises osas valmistasin kaks fotoseeriat, nendest ühe juures kasutasin eksperimentaalse abivahendina tehisaru pildigeneraatorit nimega MidJourney.

*

I’ve always had a soft spot for surrealism and anything out of the ordinary. When I first tried out multiple exposure on my DSLR a few years ago, I knew I had found something close to my heart. As the use of image generators based on artificial intelligence became more widely used, I started getting more interested in them and wanted to try what they were capable of at this point in time. My final project is about the use of AI as the photographer’s assistant. The written part of my work introduces the use of AI image generators in 21st-century art and the use of multiple exposure in photography. In my practical part, I made two photo series, in one of which I used an artificial intelligence image generator named MidJourney as an experimental aid.

Failid