Minu töö peamine eesmärk on väärindada kohalikku toorainet ning anda sellega disainile lisaväärtus. Olen varem kasutanud oma kudumite loomisel välismaiseid villaseid lõngu, mis on erinevates jämedustes ja värvitoonides kergesti kättesaadavad. Lõputöös annan ülevaate võimalustest kasutada Eesti lambavillast valmistatud lõngu.

Rakendusuuringu käigus tutvusin Eesti villavabrikutega, et saada ülevaade villaste lõngade tootmisvõimalustest. Valisin üheksa lõnga erinevatest vabrikutest, et testida nende omadusi silmuskoelise toote loomiseks. Teostasin neist lõngadest silmuskootud kangastele mitmed tehnoloogilised testid, mille tulemuste põhjal valitud lõngadest valmisid kudumid, et saada kogemus selle materjali kasutamisest silmuskoeliste rõivaste disainis.


The main aim of my work is to value local raw material and thereby give added value to design. Earlier I have used imported wool for my knitwear which is easily available in various thicknesses and colours. In the final project I provide an overview of the possibilities of using yarn made of Estonian wool.

In the course of applied research I got acquainted with Estonian wool factories in order to get an overview of the production possibilities of woollen yarn. I chose nine yarns from different factories in order to test their properties for making a knitted product. I carried out several technological tests on the knitted fabrics made of these yarns. On the basis of test results I created knitted items for getting an experience of the uses of this material in the design of knitwear.

Teose andmed
Seotud sissekanded
Failid