“Mõtestan vabadust tekstiilimaterjali kaudu. Kasutan kestlikke kiudusid, lina, kanepit ja nõgest, mis illustreerivad loodusega kooskõlas olemist. Teisalt väljendab materjal püüdlust ebatäiuslikkuse, kasinuse, lihtsakoelisuse, tarbimiskultuuri hülgamise poole. Muutub arusaam traditsioonilisest kangast, mis on rangelt ühtlase tiheduse, kuju ja kvaliteediga ning seetõttu võtab algmaterjalilt vabaduse olla isikupärane.

Kasutades Kõrgema Kunstikooli Pallas dotsent Kadi Pajupuu leiutatud suga RailReed sünnivad kangastelgedel lina- ja kanepikiust eksperimentaalsed kangad. Kududes vabadust väljendan valikuid, mis on minu jaoks olulised – keskkonda säästev ja jätkusuutlik mõtteviis.”

Mari-Triin Kirs osales oma lõputööga ülemaailmsel tekstiili- ja moeüliõpilastele suunatud Dorothy Waxmani nimelisel preemiakonkursil ning jõudis finaali. Tema tööd eksponeeriti  23.-27. 09.2019. a Mohawk showroom’is New Yorgis finalistide näitusel ning kajastati New Yorgi tekstiilikuud kajastavas ajakirjas “Talking Textiles 4”.


“I interpret freedom through textile. I use sustainable fibers, linen, hemp and nettle which illustrate harmony with nature. On the other hand, the material expresses the pursuit for imperfection, austerity, simplicity and the abandonment of consumer culture. The understanding of traditional fabric with a strictly even density, shape and quality is changing and therefore deprives the original material of the freedom of individuality.

By means of the RailReed invented by assistant professor Kadi Pajupuu from Pallas University of Applied Sciences, experimental fabrics of linen and hemp fiber are created. By weaving freedom I express choices which are important for me – environmentally friendly and sustainable way of thinking.”

With this project, Mari-Triin Kirs was a finalist in the Dorothy Waxman international textile prize competition. Her work was exhibited in the finalists’ exposition in the Mohawk showroom in New Your September 23-27, 2019 and  published in the New York Textile Month magazine “Talking Textiles” 4.

Teose andmed
Seotud sissekanded
Failid