Lõputöö keskendub äriplaani ja visuaalse identiteedi loomise protsessile ning detailsele plaanile, mille loon oma tulevasele mikroettevõttele. Minu ettevõte spetsialiseerub graafilisele disainile, pakkudes professionaalset kujundusteenust nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. Pärast üksikasjaliku äriplaani koostamist ja analüüsimist, mis edastab tõhusalt minu ettevõtte visiooni ja turundusplaani, saan edasi liikuda ettevõtte visuaalse identiteedi protsessi juurde. Seejärel loon ainulaadse visuaalse identiteedi koos logotüübi, värvipaleti ja graafiliste elementidega, et eristada oma kaubamärki tööturul. Peale selle seletan lahti ettevõtte nimevaliku ning loon sellest erinevaid variatsioone logo näol.

The final project focuses on the process of creating a business plan and visual identity, as well as a detailed plan that I will create for my future micro-enterprise. My company specializes in graphic design, providing professional design services to both individuals and businesses. After creating and analyzing a detailed business plan that effectively communicates my business vision and marketing plan, I can move on to the corporate visual identity process. I then create a unique visual identity with a logotype, color palette and graphic elements to differentiate my brand in the job market. Besides that, I explain the choice of the company name and create different variations of it in the form of a logo.

 

Teose andmed
Failid