Antud lõputöö käsitleb Ervita mõisa söögisaali näitel rekonstrueerimise ja
restaureerimisega kaasnevaid väljakutseid. Teoreetiline analüüs põhineb praktilisel tööl, mille eesmärgiks on konserveerida üks seinapaneel kasutades osalist rekonstruktsiooni ning esitada söögisaalile terviklik rekonstrueerimiskava.

Teose andmed
Failid