Lõputöö “Põlisrahvaste lapse kandmise viisidest inspireeritud lapsekandmiskott” eesmärgiks oli analüüsida erinevate põlisrahvaste lapsekandmise viise, et leida ainulaadseid lahendusi ja tuua need tänapäeva disaini konteksti.

Lõputöö esimene peatükk tutvustab lapsekandmise ajalugu. Algelisel lapsekandmise viisil võis olla määrav roll inimeste evolutsioonis, sest imiku kandmine kandelinata kulutas palju emade energiat, mille tõttu võis see olla üks esimesi rõivaesemeid, mida hakati kiviajal kasutama (Hughes, 2013).

Teine peatükk keskendub lastekandmise traditsioonidele erinevates maailma kultuurides ja kirjeldab lahti, millised näitajad võisid neid mõjutada.

Kliima mängib olulist rolli lapsekandmiskottide materjali paksuses ja ülesehituses. Üldistatuna on kuumas kliimas kasutusel olnud lapsekandmiskotid pehme struktuuriga ning valmistatud erinevatest tekstiilidest, et hoida last imetamise jaoks rinna lähedal. Külmemas kliimas võib lapsi imetada harvemini, kuna nad vajavad vähem vedelikku. Külmema kliimaga kultuurides ei hoia emad oma lapsi enamasti keha lähedal ning neil on võimalus nad panna hällidesse, kinnitades need rändamise ajaks loomade või kelkude külge või pannes töötegemise ajaks puu najale seisma.

Tänapäeval mängivad lapsekandmiskotid vanemate jaoks olulist rolli, võimaldades neil oma lapsi kaasas kanda ja ühtlasi ka kaitsta, olles samal ajal liikuvad. Mõnes kultuuris on lapse kaitsmise eesmärgist välja kasvanud omanäoline eneseväljendus, mis esindab rahvuse pärimust, nende seoseid looduse ja vaimude maailmaga.

Alapeatükkides võrdlen erinevate kultuuride ainulaadseid lapsekandmise traditsioone. Sel põhjusel jagasin lapsekandmiskotid raamiga ja raamita konstruktsioonideks. Need ei ole lapsekandmise traditsioonis kasutuses olevad liigitused, vaid pigem soov üldistada väga mitmekülgseid lapsekandmise kultuure. Esiletõstetud lapsekandmisviisid on jaotatud geograafilise asukoha, mitte riikide järgi.

Edela-Hiina vähemusrahvuste poolt valmistatud lapsekandmiskotid ei ole mitte ainult väga praktilised, vaid peegeldavad traditsioonilise käsitöö tähtsust ja annavad ülevaate selle rahva pärimusest.

Näiteks seob Bai rahvas lapsekandmist oma viljakuse sümboli ehk lillega. Nad kannavad uhkusega pereliikmete käsitööd, esitledes oma uskumusi ja väärtushinnanguid lapsekandmiskoti sees istuvate laste selgadel.
Miao rahvas peab lapsekandmiskotti teiseks nabanööriks Miao naiste ja nende laste vahel. Naised tikivad siidiniidiga lapsekandmiskottidele kahte päikese poole vaatavat lindu, lillede, loomade või teiste loodusega seotud elementide keskel, et palvetada viljakuse poole. Põlisameeriklaste jaoks koosneb cradleboard ehk turvahäll erinevatest detailidest, mis kõik viitavad looduse elementidele või nende esivanematele.

Nahk on väga väärtuslik materjal, mis säilitab endas palju informatsiooni. Olen viimastel aastatel tihedalt kokku puutunud lambakasvatusega ja see kogemus on õpetanud, kui oluline on olla teadlik naha päritolust. Loomingulise töö sidumine erinevate põlisrahvaste traditsioonidega on minu jaoks olnud väga oluline, et õppida nende eeskujul loomseid materjale oskuslikult ära kasutama. Oma lapsekandmiskoti loomisel pidasin oluliseks kasutada Eestis kütitud metskitse taimparknahka, pakkudes uut elu materjalile, mis pahatihti ulukiliha kasutamata kõrvalproduktina ära visatakse. Nii väärindab lapsekandmiskott väärtuslikku materjali, nagu teevad seda põlisameeriklased hirvenahkadest cradleboarde ja muud varustust valmistades. Nahk on perforeeritud, et parandada detailide hingavust ning rõhutada kandekoti esteetilisi väärtusi.

See kott sobib 62-86 cm pikkustele lastele. Lapsekandmiskoti suurus on reguleeritav vöörihma sisse punutud nööpide abil. Koti disain võimaldab paneele vahetada, et need oleksid pestavad. Kasutajal on võimalus valida erinevate paneelide vahel. Oluliste detailide pehmenduseks on kasutatud käsitöövilti. Koti rihmad on tehtud puuvillasest kangast.

Perforeeritud metskitsenahast konstruktsioon loob raami omaette kunstiteosele, mille eesmärgiks on last spirituaalselt kaitsta. Midagi väga olulist, mida tahtsin põlisrahvastelt õppida, oli soov kaitsta oma lapsi sümbolitega. Enamiku põlisrahvaste jaoks on see väga tähtis, sest see kaitseb tundlikku beebit halva energia eest. Minu loodud lapsekandmiskoti kasutajal on võimalik valida, kas ta soovib isikupärastatud paneeli või valib neutraalsema valiku. Paneel võib olla raamistik, kus saab väljendada perekonna uskumusi.

Eemaldatavate paneelide kontseptsioonis sain inspiratsiooni Miao rahvalt. Neil on lapsekandmiskottide keskele kinnitatud eraldi tikitud kangatükk, mis on eemaldatav (Hsin-ying, 2021). Antud lõputöö disaini raames loodud sümbol on minu jaoks väga isiklik ja näitab, mida ise kasutaksin oma lapse spirituaalseks kaitsmiseks. See on näide isikupärastamisest, mis peegeldab jõudu ja armastust läbi looduse.

Käsitöö ja isikupärastamine on oluline viis omaloodud disainiga vastanduda masstootmisele.

 

Simple baby carriers may have influenced the development of human species to a great extent, because due to the high energy expenditure of carrying an infant without the use of a sling, the latter would have been one of the first pieces of clothing to be designed (Hughes, 2013).

Climate plays an important role when it comes to the materials and structure of the baby carrier. Generally, in hot climates carriers are usually soft-structured, made from different textiles to keep the baby close for breastfeeding. In colder climates babies can be breastfed less frequently since they require less fluid. Mothers in these cultures are less likely to keep their babies close to their bodies and have the option of placing them in cradles, hammocks, or cradleboards. Cradles and cradleboards could be strapped to animals, or sleds for transportation, or just kept by a tree while the mother was off at work.

Today, baby carriers play an important role for parents, enabling them to protect their children while also being mobile. In some cultures, the symbolism of protecting a child has grown into a distinct self-expression through baby carriers, presenting different elements that can be found in nature and the spiritual world.

Baby carriers made by ethnic minorities in Southwest China offer more than just practical functions, they reflect the traditional workmanship, cultural practices, and overall views of different ethnicities. For example, the Bai people connect their sign of prosperity, the flower, with their baby wearing customs, presenting their beliefs and morals on their children’s backs. For the Miao people Baby carriers are considered the second umbilical cord between Miao women and their children. Women tend to embroider patterns of two birds facing the sun, flowers, animals, or other elements from the surrounding nature onto their baby carriers with silk thread to pray for fertility and procreation. For Native Americans the child carriers and the cradleboard consist of different details that all refer to elements from nature or their ancestry.

The use of materials is made as natural as possible to reference ethnic child carrying gear. Leather is a very durable material that that retains a lot of information. In the context of this project, it was important to for me to use Estonian roe deer leather that is mostly acknowledged as a residual material. This choice is a way to refer to Native Americans and their use of deer hides in cradleboards and other gear. The leather is perforated to improve breathability, but also to put emphasis on the aesthetic values of the baby carrier.

Different ways of carrying children may vary based on the age of the child. This baby carrier fits children from 62-86 cm of height.

The baby carrier’s size is adjustable with buttons on the waist belt, which is entirely connected with think cotton webbing. The panel of the carrier is a way to customise the design to the user. The panel is detachable with cord. The panel can be made from a neutral-coloured linen, thicker wool, or personalized leather. It’s important to provide the possibility for the user to clean their baby carrier’s panel, which is the part that can get stained the easiest. The carrier mostly consists of a leather construction that in a way is a frame for the panel to be attached to. There is a possibility to add to the carrier a sun hood and a washable linen pad for baby’s teeth.
Something very important that I wanted to learn from the native peoples was the wish to protect their children with symbols. For some tribes it is especially important to surround their children with certain energy that can keep them from harm.

It’s up to the user to decide if they want to have a personalized panel in some cases or switch to a more neutral choice, for example in linen. The panel can be a place for expression, a space where the collective values of the baby’s family can be expressed. The concept of removable panels was inspired by the Miao people who would sometimes have a separate embroidered piece of fabric is attached to the centre of the carrier, which could be removable (Hsin-ying, 2021).

The chosen symbol is something that is dear to me and represents what I would personally use to protect my child spiritually. This is an example of personalization, that reflects in my use of elements from nature to symbolize strenght and love. Handcraft and personalization is an important way to opposite mass consumption.

 

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Failid
Lingid