KOKKUVÕTE

Lõputöö eesmärgiks oli saavutada sügavam arusaam looduse ja inimese ühendusest ning uurida kunstnikke ja fotograafe, kelle looming põhineb inimkeha ja looduse kooslusel. Samuti soovisin mõista, mil määral olen mina kogenud end ümbritseva keskkonna mõju ja kuidas suudan seda teemat edastada läbi fotode.

Teoreetilise osa esimeses peatükis uurisin teaduslikke materjale ning lugesin raamatuid ja inimeste isiklikke lugusid, et täpsemalt aru saada, kuidas üldse nähakse ja mõistetakse loodust. Olin küll kogenud, kuidas looduses viibimine parandas mu meeleolu ja andis energiat, kuid teema põhjalikumalt uurimine muutis arusaamise veelgi selgemaks. Kirjutasin praegusest murettekitavast olukorras ning sellest, kui hävitavalt mõjub tänapäeva kiire elutempo ja eraldumine loodusest meie vaimsele ja füüsilisele tervisele. Pikemalt rääkisin looduse kasulikust mõjust inimestele – kuidas loodus on meie jaoks justkui puhkus reaalsusest ja miks on metsas jalutamine rahustava toimega. Peatüki viimane teema, inimeste sarnasuses puude ja taimedega, oli minu jaoks kõige üllatavam. Sain teada, et taimed jagavad meiega mitmeid sarnaseid käitumismustreid ja omadusi.
Teises peatükis keskendusin kolmele kunstnikule, kes läbi fotode on andnud edasi enda kujutluse loodusest ja inimkehast – Arno Rafael Minkkinen, Ananké Asseff ja Ana Mendieta. Minu jaoks oli kütkestav lugeda nende loomingulisest protsessist ja ajendist. Arvan, et ka minu fotodes võib leida mõjutusi kõigi kolme fotograafi loomingust.
Kolmandas osas kirjutasin lühidalt enda isiklikust kogemusest loodusega – kuidas mulle juba lapsena meeldis kodu lähedal metsas põnevaid paiku avastada, ning mil määral mõjutab loodus mind praegu. Põhjalikumalt kirjeldasin fotode loomise protsessi ja tulemust, rääkides nii lõpliku teemani jõudmisest, tehnilisest poolest kui ka valminud fotodest.
Lõputöö praktilise osa viis fotot moodustavad seeria, mis annab edasi minu nägemuse inimkeha ja looduse kooslusest. Kehana fotodel olen kasutanud ennast, minu jaoks oli oluline kogeda pildistamise protsessi isiklikul tasandil. Nii sain looduses viibides keskenduda ainult enda mõtetele – see andis mulle vabaduse ja võimaluse luua tähenduslikum ühendus ümbritseva keskkonnaga. Fotode pildistamise käigus lõin kontakti loodusega. Pilte vaadates mäletan tunnet, mis tekkis kui lebasin puutüvel, nahk vastu krobelist puukoort või kui kõndisin paljajalu külmal lumel. Õppisin usaldama enda
intuitsiooni, kadus sund protsessi liigselt kontrollida ning looduse tunnetamine sai teistsuguse, sügavama tähenduse.
Käesoleva töö eesmärk, mõista looduse olulisust ning luua fotoseeria, mis annaks edasi minu isiklikku nägemust inimkeha ja looduse ühendusest, sai täidetud. Olenemata sellest, et lõputöö loomise protsess kestis mitu kuud, tunnen, et selle teema avastamine on alles algusjärgus. Tahaksin rohkem lugeda inimeste isiklikest kogemustest ümbritseva keskkonnaga ning jätkata inimkeha ja looduse kujutamist ning avastamist enda loomingus.
Sooviksin tänada kõiki, kes olid abiks lõputöö valmimisel – juhendajat Diana Tamane, kelle soovitused ja nõuanded aitasid mul loominguliselt areneda ning sõpru ja tuttavaid, kes olid toeks kogu lõputöö protsessi jooksul.

 

SUMMARY

The purpose of my work was to have a deeper look at human connectedness with nature to understand the positive aspect of our relationship. The creative part consists of five photos that show my reflection on the human body and nature.
In the first chapter, I talked about the impact nature has on humans, how it improves our health and how we are similar to plants and trees. I started by explaining the concept of nature and how our attitude towards nature has changed through the years. The main focus was on the topic of human connection with nature. To sense better how it is understood, I read professional literature, articles, and books about people’s personal experiences with the surrounding environment. I learned about the impact of nature in today’s society, how going to the forest has a calming effect and feels like a break from reality. For me, it was most fascinating to talk about our similarities with plants and trees, how they have senses just like humans.
The second part focused on three artists and photographers, who use the relationship between nature and the human body in their artworks – Arno Rafael Minkkinen, Ananké Asseff, and Ana Mendieta. Their reasoning for creating art about this topic is unique, but they all had an impact on my creative process.
In the third part, I write about my intimate experiences with nature and connecting with it, profoundly focusing on the process – the technical side of creating and the reasoning behind the final photos.
The photo series discovers my vision of human and nature connection. The human body in the photos belongs to me, as I needed to experience the creative process all by myself. It gave me freedom and opportunity to develop a meaningful relationship with my surroundings. I want to continue discovering this topic through photography and art, as it reminds me that earth and humanity are crucially interconnected.

Failid