Olen täheldanud, et igal inimesel on minust täiesti erinev ettekujutus. Sõbrad teavad minust palju, tuttavad põgusat infot ja võõrad viivad ehk näo ja nime kokku. Keegi peab mind energiapommiks, mõned arvavad, et olen tagasihoidlik. Samuti on minu arusaam parimast sõbrast teistsugune, kui näiteks tema töökaaslasel.   

Uurin oma lõputöös, milliseid rolle võtavad ja loovad inimesed vastavalt neid ümbritsevale olustikule, miks on rollid niivõrd erinevad ning mis nende kujunemist mõjutavad.   

Rollidest lähtudes valmib gobelään, mille kujutised vahelduvad värvilistes valgustes, kasutades valguste neeldumise põhimõtet. Iga kiht sümboliseerib ühte peamist rolli mu elus. Koos loovad pildid terviku, mis muutub nähtavaks neutraalses valguses. 


I have noticed that each person has a completely different impression of me. Friends know a lot about me, acquaintances know some information and strangers are maybe able to put the name to the face. Some think I am boisterous; others think I am modest. At the same time, my understanding of my best friend is completely different from her co-worker’s. 

In my thesis I explore what kind of roles people take on because of their environment, why are the roles so different and what affects their development. Using the roles as a starting point, I create a tapestry that changes in different coloured lights using the principle of light absorption. Each layer symbolizes one of the main roles of my life. Together they create a whole that can be seen in neutral light.  

Teose andmed
Tehnika
Failid