Google disainisprint on hinnatud unikaalne viiepäevane töömeetod tähtsate probleemide lahendamiseks. See meetod on algselt välja töötatud ettevõtete tiimidele. Antud lõputöö uurib, kuidas ja mis mahus saab disainisprindi meetodit rakendada individuaalselt ehk ilma tiimita. Lõputöö teoreetilise analüüsi tulemitele tuginedes viis autor ise läbi individuaalse disainisprindi. Soolosprindi eesmärgiks oli nädalaga luua konkurentsivõimeline UX/UI (kasutajakogemuse ja -liidese) disaini portfoolio lahendus ning seda reaalsete kasutajate ehk tööandjatega testida. Lõputöö annab ülevaate soolosprindi võimalustest ja eelistest ning pakub soovitusi nii kasutajakeskse UX/UI disaini portfoolio loomiseks kui individuaalse disainisprindi rakendamiseks.

Teose andmed
Failid