Tänapäeva maailmas, kus üha enam tõstetakse au sisse vanu väärt käsitööoskusi, on noortel erialainimestel oluline olla kursis traditsiooniliste töövõtetega ja neid edasi kanda. Kahjuks on kiirmoe kõikehaarav levik küsimärgi alla seadnud kogu klassikalise rätsepatöö püsimajäämise.

Traditsioonilise meesterõiva puhul kasutatavad kangad on läbi aegade olnud enamasti ühevärvilised, triibulised või ruudulised, samas kui maailmas on järjest olulisemaks muutumas personaalne lähenemine igas valdkonnas.

Seetõttu on minu lõputöö eesmärgiks töötada välja uued mustriloome metoodikad ning luua meestemantlitest koosnev tooteseeria, kus on vääristatud traditsioonilist oskustööd ning mitmedimensioonilise dekoorina kasutatud elementi, mida tavaliselt klassikalisel meesterõival ei kohta.


In the world today where respect for old valuable knowledge of crafts is more increasingly being established, it is important for young professionals to be informed about the traditional working methods and pass them on. Unfortunately, the comprehensive spread of fast fashion has questioned the survival of the whole classic tailoring.

The fabrics used for the traditional men clothing have historically mostly been single coloured, striped or squared, at the same time a personal touch is becoming more important in every field of area.

Therefore, the objective of my final work is to develop new pattern creation methodologies and to create a product series of men’s coats, where great value is given to the traditional skilled-craft and a component used for the multi-dimensional decoration that is usually not common to the classic men clothing.

Teose andmed
Failid