Lõputöö koosneb kahest osast: virtuaalturule suunatud surma-teemalise mängu (Death and Taxes) demost ja kirjalikust tööst selle disainiprotsessi ning eetiliste küsimuste kohta. Töö kirjalik osa uurib, mida on vaja ühe tähelepanu püüdva loopõhise interaktiivteose loomiseks võrdlemisi väikese meeskonnaga.

Antud mängu keskne teema on surm ja moraaliküsimused, mis sellega seostuvad. Uurin, kuidas disainida mängu, mis aitab inimestel tegeleda antud teemaga, läheneda sellele uuest vaatenurgast ning pakkuda mängijale võimalust enesepeegelduseks.


The final project consists of two parts: the demo of the death-themed game “Death and Taxes” targeted for virtual market and the written part on its design process and ethical questions. The written part of the work examines what is necessary for creating an attention-seeking story-based interactive work with a relatively small team.

The central topic of the present game is death and morality questions related to it. I examine how to design a game that helps people to deal with this topic, approach it from a new angle and offers a player an opportunity for self-reflection.

Teose andmed
Seotud sissekanded
Failid