Lõputöös käsitletakse koomiksi loomise tööprotsessi. Kirjalikus osas uuritakse, millisteks etappideks see protsess jaotub. Käsitletakse etappe alates ideearendusest kuni koomiksi valmimiseni. Lõputöö praktilise osana valmis koomiks “Vari”, mille tööprotsessi ka kirjalikus osas tutvustatakse ning analüüsitakse.


The final project deals with the work process of creating a comics. The written part examines the stages into which the process is divided, starting from idea development to finalising the comics. As the practical part of the final project the comics “Shadow” was created with the work process introduced and analysed in the written part.

Teose andmed
Seotud sissekanded
Failid