Ukraina copywriteri Andrii Mishchenko eeskujul võtsin ette loovkirjutamise väljakutse. Lõin 30 päeva jooksul iga päev ühe printreklaami erineva brändi või toote jaoks. Sellega soovisin arendada oma loovmõtlemise kvaliteeti ja kiirust. Lõputöö kirjalikus osas kirjeldan aga oma raskusi ja edusamme sellel teel. Analüüsin, kuidas muutus minu loovmõtlemise protsess antud ülesande käigus, samal ajal rakendasin tuntud copywriterite soovitusi.


Similarly to the Ukrainian copywriter Andrii Mishchenko I joined the challenge of creative thinking. Within 30 days, on a daily basis I created one print commercial for a different brand or product. With this I wished to develop the quality and speed of my creative thinking. I analyse how the process of my creative thinking changed during this task. At the same time I implemented recommendations of famous copywriters.

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Seotud sissekanded
Failid