Lõputöö praktiliseks osaks on seinamaalingu teostus Rakvere Reaalgümnaasiumi välisseinale.

Teose aluseks olev kavand valiti välja noori kaasaval avalikul kunstikonkursil. Maalingul kujutan mitmefiguurilise kompositsiooniga akent, mis sümboliseerib loovuse toimimise tingimust: taju avatust sisemise ja välise maailma suhtes. Maalingul kujutatud figuurid sümboliseerivad kognitiivsete, isiksuslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste tegurite koostoimet loovuse avaldumisel.

Lõputöö kirjalikus osas uurin, kuidas avaldavad kooli emotsionaalne ja füüsiline keskkond ning andekus ja intelligentsus mõju loovuse avaldumisele ning arengule. Keskendun loovuskäsitluste analüüsile ning loovust toetavatele praktikatele.


The practical part of the final project is an implementation of the wall painting on the exterior wall of Rakvere Reaalgümnaasium.

The design project for the artwork was chosen at the public art competition. In the painting I depict a window with a multi-figurative composition that symbolises the condition of creativity: the openness of the perception to the inner and outer world. The figures depicted on the painting symbolise the synergy of cognitive, personal, social and cultural factors in creativity.

In the written part of the final project I explore how the emotional and physical environment at school and talent and intelligence affect the emergence and development of creativity. I focus on the analysis of the approaches of creativity and practices supporting creativity.

 

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Seotud sissekanded
Failid