Kunsti areng tehisintellekti vallas on olnud kiire, kuid ühiskond ja kasutajad pole sellele veel järele jõudnud. Puuduvad kindlad seadused ja ühiselt mõistetav käsitlus, mis teeb sellest aktuaalse ja vastuolulise kunstiliigi.

Lõputöö kirjaliku osa eesmärk on anda ülevaade tehisintellekti toimimisprotsessidest ja tekkivatest probleemkohtadest. Teises osas uuritakse tehisinintellektiga genereeritud piltide rakendamist digikollaaži loomes.

Lõputöö praktilise osana valmivad Pühaste Pruulikoja õllepurkide siltide pildid, mis on tehtud digikollaaži tehnikas, ja mille algmaterjali loomes on kasutatud tehisintellekti.

*

The development of art in artificial intelligence has been rapid, but society and users have not yet caught up. There are no fixed laws and no commonly understood concept, which makes it a current and controversial art form.

The purpose of the written part of the final project is to provide an overview of artificial intelligence’s operating processes and emerging problem areas. The second part explores the application of images generated by artificial intelligence in the creation of a digital collage.

Pictures for the beer can labels of Pühaste Brewery are produced as a practical part of the final project. The labels were made using the digital collage technique and artificial intelligence was utilized in the creation of the original material.

Failid