Kõrgema Kunstikooli Pallas virtuaaltuur: fotograafiline väljendus töötluse kaudu

Kõrgema Kunstikooli Pallas virtuaaltuur on 360-kraadise kaameraga jäädvustus kõrgkooli hoonetest. Eesmärk on muuta orienteerumine kooli territooriumil arusaadavaks ja kiireks. Lõputöö tulemusena valmib kooli jaoks virtuaalne majatuur, mis juhatab õpilase, õpetaja või külalise punktist A punkti B. Samuti on kooliga võimalik tutvuda internetist leitava virtuaaltuuri kaudu.

Lõpuöö valmib koostöös Karolin Viilukaga. Meie ülesanded on pildistamine, piltide töötlus, kommunikatsioon ja virtuaaltuuri kokkupanek. Töö mahukuse tõttu on tiimiga liitunud ka Tallinna Ülikooli informaatika eriala lõpetajad Caroly Vilo ja Marten Jürgens, kes vastutavad virtuaaltuuri tehnilise poole ja disaini eest.

*

The virtual tour of Pallas University of Applied Sciences is a 360-degree camera capture of the university campus. The aim is to make orientation on the school grounds understandable and quick. As a result of the final project, a virtual house tour will be prepared for the university, which will guide a student, teacher or guest from point A to point B. It is also possible to get to know the school through a virtual tour found on the Internet.

The final project is completed in cooperation with Karolin Viilukas. Our tasks are photography, image processing, communication and putting together a virtual tour. Due to the scope of the work, Caroly Vilo and Marten Jürgens, graduates of Tallinn University’s informatics major, have joined the team and are responsible for the technical side and design of the virtual tour.