Lõputööna loodud kunstiõppe platvorm koosneb kunstitunni teemade ja ülesannete keskkonnast, kuhu kunstiõpetajad saavad lisada ja kust võtta tunnimaterjale. Keskkond on mõeldud 5.– 9. klassi õpilastele ja koosneb erinevatest multimeedia elementidest, nagu video-, foto- ja tekstimaterjalid. Platvormi idee on luua ühtne kunstiõppe keskkond, millest õpetajad saaksid nii inspiratsiooni, tuge kui ka tagasisidet.

The art education platform created as the final project consists of a platform of art lesson topics and tasks, where art teachers can add and take lesson materials. The platform is intended for students in grades 5-9 and consists of various multimedia elements such as video, photo and text materials. The idea of the platform is to create a unified art educational medium in which teachers can get inspiration, support and feedback.

kunstiope.ee
behance.net/mariakilk

Teose andmed
Failid