Lõputöö tulemuseks on linoollõigete seeria „Seitse surmapattu“ seitse linoollõike tehnikas valminud illustratsiooni. Vastavalt igale patule väljendub nende iseloom ja olemus – uhkus, ahnus, aplus, iha, laiskus, viha, kadedus. Uurimuslik osa avab surmapattude ajaloolist tausta ning mõtiskleb nende filosoofilise tähenduse üle. Autor avaldab teema kohta enda mõtteid ja emotsioone, mida kasutab graafilisi töid teostades inspiratsiooniallikana. Kirjalikus osas jäädvustub kogu tööprotsess. Töö eesmärgiks on kunstniku eneseväljendus valitud teemat avades. Trükitud tööde seeriat esitletakse galeriis näitusena.

The result of the final project is seven illustrations of the linocut series “Seven Deadly Sins” made in the linocut technique. According to each sin, their character and essence is expressed – pride, greed, gluttony, lust, sloth, wrath, envy. The research part reveals the historical background of the deadly sins and reflects on their philosophical meaning. The author expresses her thoughts and emotions on the topic, which she uses as a source of inspiration when creating the graphical works. The entire work process is recorded in the written part. The goal of the work is the self-expression of the artist by delving into the chosen topic. A series of printed works is presented as an exhibition in the gallery.

liisallikas@outlook.com
behance.net/liisallikas
Instagram: @rykhers.0

Teose andmed
Failid