Lõputöö teema on illustratsioon teadusulme žanris, millele loon ka liitreaalsuse kogemuse, helimaastiku ja video, mis tutvustab digimaali 3D keskkonda.

Lõputöö käigus uurin Eesti kunstnike loomingut, kes on kasutanud liitreaalsus lahendusi ja annan ülevaate enda inspiratsiooni allikatest. Olen tegelenud üle 25 aasta grafiti ja tänavakunsti alal, selle aja jooksul on kujunenud enda käekiri, mida integreegin ka illustratsiooni. Suureks uurimuseks saab ka minu teadmiste muutumine, eneseanalüüs, lõputöö kirjutamise käigus. Lahtiseks küsimuseks jääb, kuidas muutub minu tööprotsess peale uute teadmiste saamist, kas inspireerib muutma algseid töövõtteid.

The topic of the final project is an illustration in the genre of science fiction, for which I also create an augmented reality experience, a soundscape and a video that introduces the 3D environment of digital painting.

I examine the work of Estonian artists who have used augmented reality solutions, and give an overview of my sources of inspiration. I have been involved in graffiti and street art for over 25 years, and during this time I have developed my own style, which I also integrate into illustration. A significant contribution to the completion of the work is the change in my knowledge and self-analysis during the writing of the final project. It remains unresolved how my work process changes after gaining new knowledge and whether it inspires me to change my original work methods.

Instagram: @sank5com

 

Teose andmed
Failid