Tänapäeva ühiskonnas on soomõiste järjest laialivalguvam ning see puudutab ka rõivadisaini. Mis üldse defineerib mehe ja naise rõivast? Minu lõputöö eesmärk on uurida keha katvuse piire sooneutraalses disainis.

Oma disainiprotsessis katsetan nii mehe kui naise kehal läbi erinevad katmata ja kaetud ihu proportsioonid ning tulemustest lähtuvalt loon rõivadisaini näited, mis on mõlemal kehal sotsiaalsete standardite järgi kantavad. Samuti lähenen sooneutraalsusele õrna ja paljastava silmuskudumi kaudu.

Katsetustest kujuneb moelavadele suunatud silmuskudumite kollektsioon „Tender Conversations“, mis mängib kaetud ja paljastatud ihu tasakaaluga ning mille kontseptsioon räägib depressioonist ning inimeseks olemise haprast poolest


In current society, the concept of gender is becoming more and more vague, and the same is also happening in clothing design. What even defines men’s and women’s clothing? The purpose of my thesis is to explore the limits of body coverage in gender neutral design.

In my design process, I test different proportions of the naked and covered body on both men’s and women’s bodies. Based on the results, I create examples of clothing design that can be worn on both bodies according to social standards. I also approach gender neutrality through delicate and revealing knitwear.

The experiments lead to the collection of knitwear “Tender Conversations” aimed for the runways, which toys with the balance of covered and exposed body. Its concept talks about depression and the fragile side of being human.

Teose andmed
Failid