Seinamaal „Intuitsioon“ valmis Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 kunstifestivali „Linnast väljas“ raames, kus kujundasin kaks 27-meetrilist vertikaalset seina Kõrveküla tunnelis. Seinamaalid sümboliseerivad dünaamilist ning vaba liikumist.

Lähtusin seinamaali tausta puhul enda intuitiivsest liikumisest, läbi mille tekkivad mustrid peegeldavad juhitud joont või siis täielikku juhust ja loogika puudumist.

Maalitavad figuurid on justkui lavastuslik protsess, mis on sümboolne märk toimunud happening’ist. Meenutus juhtunust, mida mööduv jalakäija või jalgrattur ei saa enam tunnistada, kuid mälestus kunstniku tantsulisest liikumisest maalitud tegelaste näol on seal olemas.

 

The wallpainting “Intuition” was completed as part of the European Capital of Culture Tartu 2024 art festival “Outside the City”, where I designed two 27-meter vertical walls in the Kõrveküla tunnel. Wall paintings symbolize dynamic and free movement.

For the background of the wall painting, I started from my own intuitive movement, through which the emerging patterns reflect a guided line or complete chance and lack of logic.

The painted figures are like a theatrical process, which is a symbolic sign of the happening. A reminder of an event that a passing pedestrian or cyclist can no longer witness, but the memory of the artist’s dance movement is there in the form of painted characters.

Teose andmed
Failid