Lõputöö teemaks on kahe Helsingi Kunstimuuseumi Bäcksbacka kogusse kuuluva lõuendalusel maali konserveerimine. Teoste autorid on Soome päritolu kunstnikud: Jalmari Ruokokoski,  T.S. naisen muotokuva ja Heikki Tandefelt Sallinen maalaa. 

Lõputöö praktiline osa hõlmab maalide puhastamist, lõuendi ja maalipinna kahjustuste parandamist, retušeerimist, alusraamile pinguldamist, originaalraami konsolideerimist, teoste vormistamist ja raamimist. 

Kirjalikus osas analüüsin ja kirjeldan minimaalse sekkumise põhimõttest lähtuvalt tehtud toiminguid ja tulemit. Võrdlen kahe maali käsitluse sarnasusi ja erinevusi. Uurin maalide ja nende autorite taustalugu. Tutvustan Bäckbackade kollektsiooni ajalugu ja seost Helsingi Kunstimuuseumi saamislooga. 

Failid