Meid ümbritsev kultuuri- ja disainiruum vaatab üha rohkem tagasi primitiivsetele tehnikatele. Olgu siis tegemist keskkonnahoiuga või mõne materjali puhul tema esialgse sisu taasleidmisega. Mina valisin oma lõputöö teemaks märja puidu käsitlemise ja rakendamise mööblidisainis – green woodworking. Tegemist on vana tehnikaga, kus kavalusega kasutati ära värske puidu eeliseid, nii materjali töötlemisel kui painutamisel. Lõputöö käigus valmis kaks tooli ja töövahend värske puidu töötlemiseks. Eesmärk on taaselustada ja populariseerida seda jätkusuutliku tehnikat ning luua uusi väärtusi Eesti mööblimaastikul.

The cultural and design space around us is increasingly looking back on the primitive techniques. Whether it is environmental protection or, in the case of some materials, the rediscovery of its original content. I chose the design and application of wet wood in furniture design – green woodworking – as the topic of my final thesis. This is an old technique in which the advantages of fresh wood were cunningly used, both when processing and bending the material. During the thesis, two chairs and a tool for processing fresh wood were completed. The aim is to revive and popularize this sustainable technique and create new values in the Estonian furniture landscape.

Teose andmed
Tehnika
Materjal
Failid