Eestis on palju pimedat aega. Nähtavuse probleem on muutunud seoses elektriliikuritega aktuaalseks ka kergliiklusteedel ning lihtne helkur ei pruugi olla enam piisav kaitse. Rõivaste ja valgustehnoloogia ühendamine on üks võimalus ohutust suurendada. Funktsionaalsed rõivad muutuvad aina olulisemaks, sest maakera piiratud ressursside tõttu on vaja targalt tarbida juba täna.

Minu uurimistöö eesmärk oli leida sobivad valgustehnoloogia ja moedisaini ühendamise lahendused, et valmistada esteetilisi ja praktilisi tekstiilist ülerõivaid. Seejuures arvestan ka väiketootja võimekust ning mõistlikku kulubaasi, et tööl oleks reaalne kasutatav tulem.


There is a lot of dark time in the Estonian climate. The problem of visibility has become acute also in foot traffic and a simple reflector might no longer be sufficient protection. Combining garments with lighting technology is one way of increasing safety. Functional clothes become more important since due to the limited resources on Earth we need to be smarter consumers.

The aim of my thesis is to find solutions for combining lighting technology with fashion design to produce aesthetic and practical outerwear. While taking into account the capacity and reasonable cost base of a small manufacturer, so that the thesis can have a real usable result.

Failid