KOKKUVÕTE

Käesolevas lõputöös käsitlesin fotograafilist autoportreed, kui meediumi, et väljendada enda isiklikku teekonda enesearengus. Valisin autoportree formaadi, kuna kogu kunstikooli vältel on see olnud üks minu eelistatumaid töövõtteid. Antud töö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Lõputöö teoreetiline osa koosneb viiest peatükist. Esimeses osas keskendun Vana-Egiptuse mütoloogiale ning jumalusele Maat. Maat oli lisaks jumalusele ka kõrgem jõud, mida peeti üheks keskseks sümboliks Vana-Egiptuse ajaloos.

Teises osas tutvustan Vana-Kreeka ja Vana-Rooma mütoloogiat ja religiooni. Vana-Kreekas oli õiguse jumalannaks Dike ning Vana-Roomas nimetati teda Justitiaks. Praktilise töö visuaalne külg ja sümboolika on just sellest ajastust inspireeritud.

Kuna antud töö on tugevalt seotud isiklike kogemustega enesearengu valdkonnas, on neljas ja viies peatükk pühendatud psühhoanalüüsi teooriate alustaladele. See temaatika on mind aastaid paelunud ning soov endas toimuvatest protsessidest aru saada on olnud aastaid olemas.

Töö lõpetab “Justitia” fotojutustuse valmimise metoodika kirjeldus ning reflekteeriv vaatepunkt enese tööle. Meie maailm on üles ehitatud tasakaalu printsiibile – yin ja yang, tuli ja vesi, madalrõhkkond ja kõrgrõhkkond jne. Seda on teadvustatud juba tsivilisatsiooni tärkamisest saadik ja väljendus sageli erinevate jumalustena. Sama kehtib ka inimese enda kohta, tasakaal on vajalik nii sees kui väljas.

Sellest inspireerituna valmis minu autoportree fotojutustus “Justitia”, kirjeldamaks inimese (ja minu) otsinguid sisemisele tasakaalu leidmiseks ning aktsepteerimiseks. Loodan, et see
pakub vaataja jaoks visuaalset põnevat teekonda ja annab talle ka võimaluse analüüsida iseendas toimuvaid protsesse.

Sooviksin tänada oma juhendajaid Riina Varolit ja Hasso Krulli. Lisaks kõiki teisi, kes aitasid ja osalesid selle valmimise protsessis. Eraldi sooviksin tänada Sandra Rätsep-Kirssi, kes tegi imelise jumestuse ja oli suurepärane abikäsi ning Patrik Tamme ja Taavi Kivisilla assisteerimise ning nõustamise eest. Samuti tänaks veel Peeter Linnapit, Polina Malajat, Jaanika Kukke, Piia Tšernõševat ja oma ema. Suured tänud ka Kirna Mõisale ja EKA’le suurepärase koostöö eest.

Lõputöö käigus omandatud oskused ja teadmised kavatsen endasse talletada ning kasutada neid ka edaspidises töös. Protsess on olnud väga õpetlik ning inspireeriv, innustades mind edaspidi jätkama lavastusliku fotograafiaga ning eksperimenteerima erinevate tehniliste võimalustega. Kindlasti jääb autoportree formaat mulle ka edaspidi südamelähedaseks ning sageli kasutatavaks.

 

SUMMARY

Self-portrait has been a medium that I have used often throughout my studies in art school.It has had a therapeutic and expressive effect on me as I have felt that writing has neverbeen my forte.

This narrative was inspired by the word “justice” by the fact that I have battled for years to be fair and just to myself. This journey has been going on for years and included many highs and lows. My goal was to express a part of this journey in a visual narrative.

This thesis consists of practical and theoretical parts. The practical part includes 8 pictures that form a storyline starting from feeling “not good enough” and battling the inner voices. It carries on to finding an acceptance of a person’s own shadow sides and resisting constant criticism.

The theoretical part consists of 5 paragraphs, starting from historical side of “justice”. Theconcept of balance, justice and harmony has been around for thousands of years. I introduce how these principles were followed and observed in Ancient Egypt and in Ancient Greece and how it affected Roman culture.

Later, I study the classical psychoanalytical theories by Freud and Jung to describe thecomplicated processes of the human mind. I concentrate on the conscious and the subconscious as these are the main ideologies that these 2 characters represent in my photographic narrative.

This process has taught me a lot and given me valuable experiences that I intend to use in my future projects. Self-portrait will carry on being one of my used mediums and through this process I hope to develop it even further.

 

 

 

 

 

Failid