Lõputöö eesmärgiks on uurida käsitaftingtehnoloogia võimalusi ja anda lühike ülevaade selle tehnoloogia arengust. Töö põhieesmärgiks on luua õppematerjal, mis toetab käsitaftingtehnoloogia õpetamist Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonnas.   

Teostatud vaibanäidised tutvustavad käsitaftingtehnoloogia võimalusi saavutada kudumisel erinevaid narmaste tüüpe ja pikkusi. Näidiste teostamisel on kasutatud valget ja musta lõnga ning nende segusid.  

Käsitaftingu võimaluste rohkus võlus mind esimesel kokkupuutumisel, selle tehnoloogia kiirus ja võimsus annab tegijale võimaluse luua lõputult uusi mustreid ja kujundeid. Lõputöö tegemisel saadud kogemust soovin rakendada tulevikus disainvaipade loomisel.  


The aim of my thesis is to explore the possibilities of hand tufting technology and to give a short overview of its history and development. The main goal is to compile study material that supports teaching hand tufting technology in the textile department of Pallas UAS. 

The carpet samples illustrate the possibilities of creating different types of pile in different length while tufting. White and black yarn and a mix of both were used to tuft these samples. 

I was fascinated by the possibilities of hand tufting technology when I first learned it. Its speed and power have the potential of producing endless variations of patterns and shapes. In the future, I wish to use the gained experience to create designer carpets. 

Teose andmed
Failid