Minu lõputöö eesmärk on väljendada inimese individuaalsust ja isikupära. Töö on edasiarendus minu varasemalt ilmunud moekollektsioonist “VÄGI”, mille üheks osaks olid autoritehnikas trükitud must-valged meeste triiksärgid. Edasiarendusena soovin kirjeldatud triiksärgi disaini tuua personaalset lähenemist.   

Selleks kasutan oma töös soojustundlikku värvipigmenti, mis võimaldab väljendada inimese füsioloogilist eripära.   

Lõputöö aktuaalsus väljendub soovis käsitleda unikaalsust tänapäeva maailmas. Ülemaailmne epideemia ja vajadus eritingimuste kehtestamiseks ühiskonnas – millest üheks on maski kandmise kohustus – on toonud muutusi isikupära väljendamise võimalustes. Termotundlik särk võimaldab kandjal oma rõiva välisilmet ise kujundada. 


The aim of this thesis is to express a person’s individuality and personality. The work is a further development of my previously published fashion collection “VÄGI”, featuring printed black and white shirts. As a further development, I would like to bring a personal approach to the described shirt design. 

For this purpose, I use thermochromic pigment which allows people to express their physiological characteristics. 

The relevance of this thesis is the intention to dissect the topic of uniqueness in today’s world. The global epidemic and the need to impose special conditions on society — one of which is the obligation to wear a mask — has led to changes in the way people express themselves. A thermochromic shirt allows the wearer to design the outside of their clothing. 

Teose andmed
Failid