Väikesed lühikoonulised seltsikoerad on tänapäeval populaarsed lemmikloomad keda võetakse endale nende veetleva välimuse pärast ning neid on piiratud elamispinnal lihtsam pidada.

Brabandi grifoon on väike isane koer, kellel on koos oma omanikuga raske talvel külmade ilmadega jalutuskäiku teha, sest koeral on tema lühikese karvkate tõttu raske ennast soojas hoida. Grifooni jalad lähevad krampi ning on tundlikud talvel libeduse tõrjeks puistatud killustikule, soolale ja keemilistele ainetele. Jalutuskäigud jäävad lühikeseks ning koer ei saa vajatud liikumist. Lühikoonulisuse tõttu on tema hingamisteed lühemad ning külmetuse korral võivad hingamisraskused suureneda. Kliendi ja tema koera talviste jalutuskäikude paremaks ja aktiivsemaks muutmiseks otsustasin luua rõivaste ja aksessuaaride kollektsiooni täpselt väikese brabandi grifooni mõõtmete järgi ning tema omaniku vajadustele ja eelistustele tuginedes.

Uurimustöös annan ülevaate grifooni tõust ning tutvustan erinevaid väikeseid lühikoonulis id koeri, kes jagavad grifooniga sarnaseid tõuomadusi. Järgnevalt uurisin milline on brabandi tõule sobilik ja juba olemasolev varustus. Uu rimistöös viisin läbi turu uuringu mis koosnes intervjuust kliendiga ning mille käigus sain informatsiooni koera kohta kellele talvi se varustus tegin ning turu uuringust mis toetab tellimustööd ning aitab paremini  mõista mida väikest lühikoonulist koera om avad inimesed vajavad.

Uurimistöös saadud informatsiooni abil valmis väikesele brabandi grifoonile ja tema omanikule rõivaste ja aksessuaaride kollektsioon talvisteks jalutuskäikudeks, mille hulka kuuluvad kampsun, vest, traksid, neli paput ning jalutusrihm. Kollektsiooni eesmärk on hoida grifoon soojana ning kaitstuna kasutades naturaalset lambavilla lõnga ning kroomnahka mis on vastupidavad, tagavad soojuskindluse ning on hea õhujuhtivusega materjalid. Tooted koos moodustavad ühtse terviku mida saab tarbija kasutada koos kui ka eraldi vastavalt vajadusele. Kollektsioonile lisaväärtuse andmiseks o len külmamustrid külmast ilmast inpirtasiooni saades. Nahast vestile on kujund loodud naha laserlõikuse abil ning kampsunile on loodud mustriline koepind.

***

Small and short nosed companion dogs are popular pets. These dogs are adopted for their appealing appearances and they are easier to keep on a limited living space.

Griffon dog has a hard time walking in the cold and snow y weather. His short coat doesn’t keep him warm. The cold is causing his legs to cramp and his paws are sensitive to rubble, salt, and chemical substances that prevent road slipperiness. Griffon and his owner walks are short in the winter, as a result, the dog will not get the required exercise he needs. Griffon has shorter airways, and breathing problems may increase when getting a cold. To make the client and her dog winter walks better and more active, I have decided to create a collection of clothing an d accessories based on the needs and preferences of my client including taking griffons exact measurements.

In my work, I will give an overview of the Griffon breed and introduce different small, short nosed dogs that share similar characteristics with Gri ffon. Furthermore, I give an analysis of the equipment that is suitable for griffon and add what is already available. In my research, I conducted a survey, which consisted of an interview with a client to get information about what kind of winter equipmen t they need. The second part of the survey supports the interview and helps to better understand what people with short no sed dogs need.

With the information that was gathered from the research, a collection of garments and accessories was made for small g riffon and its owner for winter walks. The collection includes a sweater, vest, harness, four dog boots, and a leash. The main purpose of the  collection is to keep the griffon warm and protected by using materials that include natural wool yarn and chrome goat leather. The equipment as a whole can be used together and individually.

Inspired from the word cold, I have created geometrical shapes using leather laser cutting techniques to create the shapes for the leather vest and from the existing shapes, I have created knitting patterns for a woollen sweater.

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Failid