Lõputöö kirjalikus osas uurin koloreerimist, selle ajalugu ning meetodeid. Lisaks kirjeldan ja analüüsin oma loomeprotsessi etappe algusest lõpptulemuseni ning toetun varasemalt omandatud teadmistele kui ka erialakirjandusele ja näidetele. Lõputöö praktilises osas koloreerin 30 mustvalget ajaloolist fotot Tartust, kasutades selleks väljatöötatud loomeprotsessi, eesmärgiga näidata ajalugu teisest vaatenurgast

Lõputöö raames on loodud virtuaalnäitus “Tartu taasleitud värvid”.

Teose andmed
Failid
Lingid