Minu lõputöö eesmärgiks on luua visuaalne identiteet ettevõttele Harutus. Harutuse näol on tegemist nahadisaineriga, kes valmistab taaskasutatud nahast kotte ning aksessuaare. Lähtudes ettevõtte väärtustest ning tänapäeva brändingumaailma standarditest, valmis praktilise töö käigus terviklik identiteet.
Lõputöö kirjaliku osa fookuspunktiks on liikuva graafika kasutus brändingus. Liikuva meedia osakaalu kasvu silmas pidades on tegu kiiresti areneva valdkonnaga, mis turunduses järjest olulisemaks muutub. Lisaks sellele käsitlen lühidalt brändi olemust ning kirjeldan teoreetilisele osale toetudes praktiliste disainilahendusteni jõudmist.

Teose andmed
Failid