Lõputöö eesmärk on ühendada minu hobi – analoogfotograafia – ning õpitud eriala: tekstiilikunst.

Kangale foto tegemiseks ei kasutanud ma mitte uusi digitehnoloogiaid, vaid pöördusin vanade meetodite poole, Need mis pakkusid huvi ja osutusid parajaks väljakutseks. Hoidmaks elus endisi töövõtteid, eksperimenteerisin vedela emulsiooniga, muutes selle abil kanga valgustundlikuks ja säritades sinna peale pildi. Hiljem töötlesin kangast, et muuta see pesukindlaks.

Kasutades zero-waste meetodit, õmblesin saadud riidest kangast rõivad. Jääkideta disaini valisin sellepärast, et väärtustada kangast ja mitte lasta raisku materjali ega kaotada mõnda detaili fotost.


The aim of the final work is to combine my hobby, analogue photography and the studied speciality, textile art.

To make a photo to a fabric I did not use any new digital technologies, but I addressed the old methods which I found interesting and turned out to be a real challenge. To keep alive the former working techniques I experimented with a fluid emulsion, which I used to change the fabric into sensitising and exposed a picture on top of it. Later I processed the fabric to make it colourfast.

By using the zero-waste method, I created clothing from this fabric. I chose a zero-waste design to enhance the value of the fabric and not to lose any detail of the photo.

Failid