“Mare” on organiseeritud stiihia, mis on allutatud kontrollile. Selle lōimunud looked toovad välja vee oma ilus, jättes kōrvale vōimalikud ohud. Töö pōimib sünteetilise ja loodusliku materjali sümbioosiks, kus korrapärasus mōjub orgaaniliselt ning eripärad rōhutavad sarnasusi. Selles avaneb otsetee turvalisse tundmatusse, kui silmad on uppunud vee vōrgustikku. “Mare” on maal, millel olev värv on alati värske, ent ei tilgu lōuendilt, ega kuiva kunagi. See töö on ood veele!


“Mare” is an organised force of nature that is subordinated to control. Its intertwined waves bring out water in its beauty setting aside possible dangers. The work interweaves synthetic and natural material into a symbiosis where regularity has an organic effect and differences emphasise similarities. A direct way to a safe state of mind opens up in this when the eyes have sank into the network of water. “Mare” is a painting where the paint is always fresh but will not drip from canvas and never dry. This work is an ode to water!

Seotud sissekanded
Failid