Enne lõputöö alustamist seadsin eesmärgiks enesearengu meediumis, millega varem polnud süvitsi tegelenud ehk koomiksid. Sellest ajendatuna seon lõputöös omavahel kokku kaks žanrit, mida väga tihti kokku ei panda – neo-noir’i ja absurdihuumori.

Kirjalik osa koosneb ajaloolis-teoreetilisest taustast ja koomiksi “COOL” loomeprotsessi kirjeldamisest. Ajaloolis-teoreetiline taust selgitab film noir’i  omadusi stilistilises ja ideoloogilises võtmes, neo-noir’i väljakujunemist ja näiteid ning absurdihuumori jõujooni.

Loomeprotsessi osas võtan kokku oma kogemuse: kirjeldan, mil moel võimaldas teoreetiline taust luua oma koomiksimaailma, selle karaktereid ja keskkonda. Need elemendid ühendades valmis praktiline osa ehk koomiks “COOL”.


Before starting with the final project I set the aim to self-develop in the medium with which I had not previously thoroughly dealt with – the comics. For this reason, I join two genres in my final project that are not too often put together – neo-noir and absurdist humor.

The written part consists of historical-theoretical background and description of the creation process of the comics “COOL”. The historical-theoretical background explains the characteristics of film noir regarding the stylistic and ideological aspects, the development of neo-noir, examples and the powerlines of absurdist humor.

In the creative process part I summarise my experience: describe in which way the theoretical background enabled me to create my own comics world, its characters and environment. By joining these elements, the practical part, the comics “COOL”, was created.

Teose andmed
Seotud sissekanded
Failid