Lõputöö “Illustratsioonide loomine taro sümbolite põhjal” eesmärk on luua fantaasiateemalised illustratsioonid, mis on inspireeritud mängu “The Elder Scrolls: Morrowind” maailmast. Illustratsioonidel kasutatud kuvandid põhinevad taro kaartide arhetüüpidel.

Praktiline osa kujutab endast kolme illustratsiooni, mis on joonistatud paberile ja värvitud digitaalselt.

Kirjalikus osas teen ülevaate “TES III: Morrowind” mütoloogiast ja taro süsteemist, leian seoseid nende narratiivide vahel ja rakendan taro sümboleid “The Elder Scrolls” teemalistele illustratsioonidele.


The aim of the final project “Creation of Illustrations Based on Tarot Symbols” is to create fantasy illustrations inspired by the world in the game “The Elder Scrolls: Morrowind”. The designs used on illustrations are based on the archetypes of tarot cards.

The practical part consists of three illustrations drawn on paper and painted digitally.

In the written part I provide an overview of the mythology of “TES III: Morrowind” and the tarot system. I find relations between these narratives and apply tartot symbols on the illustrations based on the “The Elder Scrolls” theme.

Teose andmed
Seotud isikud ja asutused
Seotud sissekanded
Failid