Kes on kurat? Kuidas teda mõista ja kujutada? Kas kurat on vaenulikkuse ja kurjuse kehastus või peitub temas ka häid omadusi? Kas kurat pidutseb ja tantsib meelsasti? Mis eristab vanapaganat kuradist? Kes kurat seda teab.

Lõputöö eesmärk on näidata, missuguseid eriilmelisi viise on kuradi kujutamiseks. Lõputöö kirjalik osa uurib kuradit eesti rahvausus ning tema kujutamist ja visualiseerimist Eesti kaasaegses liikuvas pildis.

Lõputöö praktilise osa käigus valmib videoinstallatsioon, mille aluseks on muistend kuradist. Praktilises osas toon näite kuradi kujutamise võimalusest.


Who is a devil? How to understand and depict a devil? Is it the embodyment of hostility and evil or are there any good qualities hidden in it? Does a devil party and dance with pleasure? What distinguishes the devil in Estonian folk tales from other devils? Who the hell knows.

The aim of the final project is to show the diverse ways of depicting a devil. The written part examines the devil in Estonian folk beliefs, its depiction and visualisation in Estonian contemporary moving picture.

In the course of the practical part of the final project a video installation is created based on the folktale of a devil. In the practical part I bring an example of a possibility of depicting a devil.

Teose andmed
Tehnika
Seotud sissekanded
Failid