Hindamisülesandena valminud näituseplakati kavand meedia- ja reklaamidisaini õppekava aines “Korporatiiv- ja infograafika. Plakat”.

Teose andmed
Seotud sissekanded