Hindamisülesandena valminud näituseplakati kavand meedia- ja reklaamidisaini õppekava aines “Korporatiiv- ja infograafika. Plakat”.
Käesolev lahendus valiti meediadisaini osakonna näituse “Meediaketas” plakatiks.

Teose andmed
Seotud sissekanded