Disinformatsiooni teemalise hindamisülesandena valminud plakat meedia- ja reklaamidisaini õppekava aines “Korporatiiv- ja infograafika. Plakat”.

Teose andmed
Seotud sissekanded