Hindamisülesandena valminud plakat meedia- ja reklaamidisaini õppekava aines “Korporatiiv- ja infograafika. Plakat”

Teose andmed
Seotud sissekanded