Lõputööna kujundasin ja valmistasin kaks külalisteraamatut, kahel tellijale. Külalisteraamatud seob  tervikuks vastavalt muuseumile kujundatud poognad ja kaanekujundus. Kirjalikus osas teen lühikese ülevaate asutustest kuhu tellitavad külalisteraamatud kasutusse lähevad. Samuti uurin Tartu muuseumite ja raamatukogude näitel, miks ja milliste sündmuste jaoks  neil külalisteraamatud kasutuses on.


For the final project I designed and created two guest books for two customers. The guest books are brought together into a whole by the sheets and cover layout designed accordingly for the museum. The written part of the final project provides a short overview of the institutions where the custommade guest books will be used. Based on the museums and libraries in Tartu I also explore why and for which events they use guest books.

Teose andmed
Seotud sissekanded
Failid