Videod
Videod

KAHJUKS on mind ainult üks… Kui palju jalutada, teed juua ja muud meeldivat saaks teha, kui mind oleks rohkem kui üks, kogeda korraga mitut maailma. Kuigi see pole võimalik, siis tahtmine kõike teha püsib, see võib mind aga otsustusvõimetuks muuta. Suutmatusega teha valikuid ehk otsustusparalüüsi uurimisega minu lõputöö tegelebki.

Mis on otsustusparalüüs? Millised on selle tagajärjed ja kuidas see kujuneb? Kuidas oleks elada vajaduseta otsustada? Nendele küsimustele leian oma lõputöös vastused. Lisaks aitab eelnevalt mainitud küsimusi mõtestada ka minu lõputöö praktiline osa, animatsioon “Kõhkleja”. Animatsioon räägib loo inimesest, kes ei pea otsustama ning saavad tänu otsustushetkel pooldumisele samaaegselt teha üksteist muidu välistavaid tegevusi.


UNFORTUNATELY there is only one me … How much more could I walk, drink tea or do something else enjoyable, if there would be more than one me, to experience multiple worlds at once. Although this is not possible, the desire to do everything still remains, however, this can make me indecisive. The inability to make decisions or the study of a decision paralysis is the subject of my final project.

What is decision paralysis? What are its consequences and how does it develop? How would it be to live without the need to decide? These questions find answers in my final project. Furthermore, the practical part of my final project, the animation “The Hesitator” helps to explain these aforementioned questions. The animation is about people who do not have to decide and thanks to the division at the moment of the decision-making they can simultaneously do other activities otherwise excluding each other.

Teose andmed
Seotud sissekanded
Failid