Minu lõputööks on isikunäituse korraldamine Tartus Tampere majas 30. märtsist kuni 23. aprillini 2023. Fotonäitus „Haavatavuse fragmendid” räägib loo piiravatest uskumustest ja sisemisest tööst, mida enesega tehakse, iseenda nägemisest ja nähtud olemisest. Alasti keha ja looduse kujutamise kaudu viin vaatajate tähelepanu hapruse eri tahkudele. Väljapaneku 10 mustvalget teost on isiklikud, kuid ometigi tunnetuslikult üldistatavad ning loodetavasti püstitavad esmatähtsaid küsimusi. Milline suhe on sul iseendaga? Milline suhe on sul ümbritsevaga? Mis muudab sind haavatavaks? Kuidas sa ennast oma kehas tunned? Kirjalikus osas käsitlen enda kui kunstniku positsiooni ja kirjeldan näituse korraldamise protsessi.

*

My final project is organizing a solo exhibition in Tartu’s Tampere House from March 30 to April 23, 2023. The photo exhibition “Fragments of Vulnerability” tells the story of limiting beliefs and inner work done on oneself, seeing oneself and being seen. Through the depiction of the naked body and nature, I bring the viewers’ attention to different aspects of fragility. The 10 black-and-white works in the exhibition are personal, but still cognitively generalizable, and hopefully raise important questions. What kind of relationship do you have with yourself? What kind of relationship do you have with those around you? What makes you vulnerable? How do you feel in your body?

In the written part, I discuss my position as an artist and describe the process of organizing the exhibition.

Failid