Me kõik oleme paratamatult mõjutatud sõjast Ukrainas, mis on nüüdseks kestnud üle aasta ja millele lõppu veel ei paista.

Sõja hävituslikku mõju näeme nii hinnatõusude järgi erinevates eluvaldkondades kui ka inimestevahelistes suhetes.

Mitu miljonit ukrainlast oli sunnitud päevapealt põgenema oma kodudest Lähi-Euroopa riikidesse, teadmata, kuhu ja mis saab edasi. Nii on Eestisse jõudnud üle 100 000 pagulase.

Lõputöö teemana soovin lähemalt uurida nende inimeste saatusi – kuidas on sõda mõjutanud ukrainlaste elusid ja kui hästi suudab Eesti riik neid aidata, et nad uues olukorras hakkama saaksid.

Meedias on palju kajastatud pagulaste teemat ning abistamist suuremates linnades Tallinnas ja Tartus. Mina valisin uuringu sihtrühmaks Tartu Ülikooli Narva kolledžis õppivad ukrainlased. Tean, et kuni 2000 Ukraina pagulast elab ajutiselt Tallinki kruiisilaeval. Mu eesmärk on käia Tallinki laeval ja

leida inimesi, kes on nõus intervjuud andma. Intervjuud oleksid edasi antud nende inimeste elusaatuste dokumenteeritud videosalvestusena.

*

We are all inevitably affected by the war in Ukraine, which has now been going on for over a year with no end in sight.

We can see the destructive effect of war in various areas of life based on the rise in prices as well as the relations between people.

Several million Ukrainians were forced to flee their homes to nearby European countries, not knowing where and what will happen next. This is how more than 100,000 refugees have arrived in Estonia.

As the topic of my final project, I would like to study the fate of these people in more detail – how the war has affected the lives of Ukrainians and how well the Estonian state can help them cope with the new situation.

The issue of refugees and assistance in the bigger cities of Tallinn and Tartu has been covered a lot in the media. I chose Ukrainians studying at Tartu University’s Narva College as the target group of the study. I know that up to 2,000 Ukrainian refugees are temporarily living on a Tallink cruise ship. My goal is going on the Tallink ship and finding people who are willing to give an interview. The interviews would be transmitted as a documented video recording of the lives of these people.

Failid