Käesoleva lõputöö eesmärgiks on luua luuleraamat nimega „Valguse Vang“. Lõputöö on tehtud koostöös luuletajaga Anna-Kristiina Pae. Antud raamatu/lõputöö loomise idee sündis sügavast huvist eesti looduse ja ajaloo vastu. Taheti väljendada eksisteerivaid probleeme ja muresid, samas ka armastust kodumaa vastu. Raamat sisaldab hulka luuletusi ning vastavaid fototeoseid. Käesoleva lõputöö autori ülesandeks oli luua pilte, mis vastaksid konkreetsete luuletuste meeleolule ning samuti oleksid ka esteetiliselt huvitavad, ebatavalised. Lõputöö autor vastutab täielikult ka raamatu küljenduse eest. Lõpptulemusena valmib füüsiline raamat. Lõputöö kirjalikus osas käsitletakse raamatu loomist ideest kuni teostamiseni graafilise kunstniku vaatenurgast.

*

The aim of this final project is creating a poetry book called ” The Prisoner of the Light “. The final project was made in collaboration with the poet Anna-Kristiina Pae.

The idea of creating this book/final project was born out of a deep interest in Estonian nature and history. The want to express existing problems and concerns, as well as love for the homeland.

The book contains a number of poems and corresponding photos. The task of the author of this final project was to create images that corresponded to the mood of specific poems and that were also aesthetically interesting and unusual. The author of the final project is also responsible for the layout of the book.

The end result is a physical book. The written part of the final project deals with the creation of a book from the idea to execution from the perspective of a graphic artist.

Failid