Huik on muusikaline duo, kes toodab pärimussugemetega elektroonilist muusikat. Lõputöö eesmärk on luua ansamblile Huik visuaalne identiteet.

Kirjalikus osas käsitletakse visuaalse identiteedi ja selle osade olemust, kirjeldatakse kogu tööprotsessi alates esimestest kavanditest kuni lõpptulemuseni, põhjendatakse tehtud disainiotsuseid, toetudes eelnevatele kogemustele ja tutvustatakse loodud materjali kasutamisvõimalusi.

Praktilise osa käigus valmivad logo, seda toetavad graafilised elemendid ja rakenduste näited. Osa praktilise töö tulemusest on ka stiilijuhis, mis hoiab endas kompaktselt ansambli visuaalse identiteedi komponente.

Huik is a musical duo that produces traditional electronic music. The aim of the final project is to create a visual identity for the Huik ensemble.

The written part deals with the nature of the visual identity and its parts, describes the entire work process from the first designs to the final result, justifies the design decisions made based on previous experiences and introduces the possibilities of applicating the created material.

During the practical part, the logo will be created, supported by graphic elements and application examples. Part of the result of the practical work is also a style guide that compactly contains the components of the ensemble’s visual identity.

 

Instagram: @smi_rell

Teose andmed
Failid