Disainisüsteem on komponentide ja juhiste kogum, millest moodustuva terviku põhjal luuakse digilahendustele kasutajaliidesed, näiteks nupud, tekstiväljad ja vormid. Lõputöö raames valmis tarkvaras Figma disainisüsteem BitKit tarkvaraarendusettevõttele Bitweb.

Ülesanded eesmärgini jõudmiseks kujutasid endas poolte vajaduste kaardistamist, olemasolevate mudelite uurimist, disainisüsteemi osade nimetamist, struktuuri ülesehitamist, korduvkasutatavate komponentide ja stiilide loomist, dokumenteerimist ja vormistamist.

BitKit on paindlik tööriist, mis muutub ja täieneb selle kasutamise jooksul. Süsteem toimib kui ettevõtteülene kommunikatsioonivahend, suurendades eelkõige disainerite ja arendajate töö efektiivsust.

A design system is a set of components and instructions that create a unity, based on which user interfaces for digital solutions, such as buttons, text fields and forms, are created. As part of the final project, the BitKit design system was completed for the software development company Bitweb using Figma software.

The tasks to reach the goal consisted of mapping the needs of the parties, researching existing models, naming the parts of the design system, building the structure, creating reusable components and styles, documenting and formalizing.

BitKit is a flexible tool that changes and expands as you use it. The system functions as a company-wide communication tool, primarily increasing the work efficiency of designers and developers.

katrinsibul.com

Teose andmed
Failid