Minu lõputöö raames valmib kliendile V2V8 visuaalne identiteet. V2V8 on kodumaine ettevõte, mis toob Eestisse kasutatud  Ameerika Mootorsõidukeid. Nad hooldavad ja remondivad neid edasimüügi eesmärgil. Kliendi poolt antud sisendiks on ettevõttele logo loomine. Töös uurin lähemalt Ameerika mootorsõidukitega seonduvaid logosid ning ameerika sümboleid, neist lähtudes disainin logo variandid ning koos kliendiga valime neist  välja sobiva logo. Käsitlen ka firma arhetüübi määramist, värvide ja tüpograafia valimist, ning CVI (corporate visual identity) koostamist. Lõputöö kirjalikus osas analüüsin ma kogu CVI loomise tööprotsessi alates kavandamisest kuni kliendile töö üleandmiseni

During my final project, I will create a visual identity for the client’s company V2V8. V2V8 is a domestic company that imports used American motor vehicles to Estonia. They provide maintenance and repair services to these vehicles for resale purposes.

The client has requested a logo for their company, and I will conduct research on logos and symbols related to American vehicles. Based on this research, I will design various logo options and work with the client to choose the most suitable one. I will also address determining the company archetype, selecting colors and typography, and creating the corporate visual identity (CVI). In the written part of the final project, I will analyze the entire process of creating the CVI, from planning to delivering the work to the client.

Teose andmed
Failid